-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20615)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9867)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5333)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1666)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1560)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1341)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1096)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(951)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

اگر پرسيده شود كه چرا معصومين، به عنوان انسانهاي معصوم برگزيده شدندو بقية انسانها از اين ويژگي عالي برخوردار نشدند؛ برخي پاسخ مي دهند كه: زيرا خداوند علم به اين داشت كه آنها از تمام استعداد، استحقاق و توفيق خود استفاده مي كردند در نتيجه از همان بدو تولد حضرت عيسي (به عنوان مثال تكلم را عنايت فرمود با اين مقدمه: مگر نه اين است كه معصومين (جزو موجودات ممكناند و ممكن عين رابط و فقر به خداست و چيزي از خود ندارد. استعداد، استحقاق، توفيق را نيز از واجب الوجود و بي نياز مطلق دريافت مي كنند و از خود هيچ يك را ندارند. پس با توجه به اين مطالب خداوند متعال نعوذ بالله در برگزيدن افرادي به عنوان معصومين دچار ترجيح بلا مرجح نشده است؟ ( زيرا همة موجودات عين فقرند و ما به الامتياز در همان ابتداء ندارند)

در اينكه همه موجودات ممكن اند و عين فقر به خداوند هستند و از خود چيزي ندارد نميتوان ترديد داشت لكن مي بايد به يك مبناي صحيح حكمي و عرفاني بيشتر توجه شود و آن اينكه بر اساس برهان امكان اشرف هر كمالي در هر موجودي مستلزم وجود آن كمال در مرتبه عاليتر و نهايتا وجود آن كمال در ذات باري تعالي بدون تعيّن و محدوديت به عنوان مبدأ و منشأ هر كمال مي باشد. تطبيق اين قاعده دربارة اسماء و صفات الهي مانند علم و قدرت، حيات و جمال، آسان است اما موضوع مهم در حل سؤال مطرح شده مربوط ميشود به كمال اراده و انتخاب الهي فعال لما يشاء تجلي اراده و انتخاب الهي در وجود انسان و برخوردار شدن انسان از قوت انتخاب داستان ديگري غير از علم و قدرت و ساير كمالات دارد. زيرا در هر يك از اين كمالات مي توانيم به راحتي معتقد شويم آنچه در انسان است: از مبدأ متعال مي رسد و اختصاصي و تقيدي به انسان ندارد اما كمال مخصوصي به نام اراده و انتخاب چنين نيست بلكه اختصاص به فردي پيدا مي كند كه از آن برخوردار گشته و سّر همه مطلب در معناي كلمه انتخاب و اراده مي باشد. اين انتخاب انسان، انتخاب اوست بر خلاف قدرت و علم كه قدرت و علم از آن او نيست و از آن خداست اما خداوند اراده كرده و خواسته است كه انسان انتخاب داشته باشد و اين به معناي بازگشت عواقب سوء انتخاب يا حسن به خود انسان است. از اين جهتمقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .

برگرفته از : 1ـ معاد،استاد مطهري (ره)

سراي آخرت دار جزا و پاداش و حساب و كتاب قرار گرفته و الا چنانچه بدون استثناء اگر همه چيز به خداوند نسبت داده شود و جاي هيچگونه انتسابي به انسان صحيح نباشد جزا و پاداش، انزال كتب و ارسال رسل باطل خواهد بود وهمان جبري ميشود كه هيچ انساني بر مبناي آن زندگي نميكند و چون اعتقاد به اختيار در وجود خود و ديگران دارد افراد را مؤاخذه ميكند، محكمه قضا تشكيل مي دهد، اقدام به تغيير شرايط محيط خود ميكند و غير آن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.